Docteur Love - Mahita Ny Hafizany

Docteur Love- Mahita ny Hafizany

Hainao manambady zaho,
Fa mbola nitiavinao ooh
Haiko koa anao mba managna ah
Fa tsy nataoko sakagna ah
Mampagnotany tegna isan’andro
Akory ny avenir-ntsika roe
Vady antragno tsy saky hialagna
Nefa antegna tsy mahafoe

Tiako anao, tiako izy e
Fa izy antragno e
Tianao zaho, tianao izy e
Fa izy mamelogno anao

Ref:
Tsy poraigny aminolo fiaragna tsika roe fa mivony e
Tsy atao hainolo hafa fa atsika roe fo mahita ny hafizany e
Tsy poraigny aminolo fiaragna tsika roe fa mivony e
Tsy atao hainolo maro fa atsika roe fo mahita ny hafizany e

Tiako anao, tiako izy e
Fa izy antragno e
Tianao zaho, tianao izy e
Fa izy mamelogno anao

Ref:

Ah vadiko ooh, tiako anao
Tsy agnaty calendrier hialako anao
Tsy ‘lay agnaty tragno ao halako ooo
Fa tsy nampoiziko zah tafiditry aminao
Kay zah viavy aza ialanao
Ambila fo atsika roe mivony e
Tsy raha hitambaragna tsara
Mikoragna aminao fo mahafaly zah

Ref:

Tsy izay olo hita mifampitantagna mitety lalagna tegna mifankatia an
Fa na mivony io fa koa alefa paré

Ref:

A/C: Docteur Love

Misenge

D-lain

Manigny

Chriso

I miss you

Wiseboy

Collé

Sanga Love

Mitady viavy

Fayonne Armada

Jamais

Basta Lion

FREESTYLE REGGAE

OASHNA TESS

Agnaty fo

Gelah Top
16 janvier 2023

Confession

Tence Mena
24 février 2022

Zah mbola tsisy

Elidiot
11 octobre 2021

Toa azy

Tovo J'Hay
2 septembre 2021